กระจายการทำงานหลายๆ งาน ผ่านหลายๆ goroutine ง่ายๆ ด้วย package errgroup

บางการทำงานเช่นโหลดข้อมูลจากไฟล์หลายๆ record แล้วเขียนลง database เราไม่จำเป็นต้องให้มันทำงานทีละ 1 record เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำเขียน record ถัดไปก็ได้ เราสามารถแยกการทำงานให้ทำในหลายๆ goroutine แล้วใช้ความสามารถของเครื่อง (CPU) ให้เต็มที่ถ้ามีหลายๆ CPU หลายๆ core ซึ่ง package errgroup ช่วยเราทำแบบนี้ได้พร้อมจัดการ error และ cancel context ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่นเรามีโค้ดที่เขียนข้อมูล users ลง database แบบนี้

for _, user := range users {
    err := db.Insert(ctx, uesr)
    if err != nil {
        return err
    }
}

การ Insert ก็จะทำทีละ user จบก่อนค่อยไป Insert user ถัดไป

เราสามารถเขา errgroup มาช่วยได้ โค้ดจะเป็นแบบนี้

grp, grpCtx := errgroup.WithContext(ctx) // (1)

for _, user := range users {
    user := user
    grp.Go(func() err { // (2)
        return db.Insert(grpCtx, user)
    })
}

if err := grp.Wait(); err != nil { // (3)
    return err
}

โดยมีวิธีใช้งานแบบนี้

 1. เราสร้าง errgroup value ขึ้นมาก่อนโดยใช้ func WithContext ซึ่งจะรับ context เข้าไปด้วยแล้วสร้าง Group value กับ Group context กลับมาให้เรา
 2. เราเอา grp ไปเรียกใช้ method Go ซึ่งจะรับค่าเป็น anonymous function ที่ต้อง return error กลับออกมา ซึ่งฟังก์ชันที่เราส่งไปให้ Go เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากให้มันทำงานแบบ concurrent เช่นตามตัวอย่างคือ inesrt user เข้าไป, ในกรณีนี้เราต้องเปลี่ยน context ที่เคยส่งในตอนเรียก Insert เป็น group context (grpCtx) แทนด้วย เวลาเกิดมีข้อผิดพลาดในการทำงานสัก 1 ครั้งจะได้ยกเลิกการทำงานของการ insert ที่เหลือไปด้วยเลย
 3. เรียก method Wait() เพื่อรอให้การทำงานของทุกๆ goroutine ที่ method Go สร้างไว้ทำงานเสร็จ แล้วก็จะส่งค่า error กลับมา ถ้าไม่มี error ก็ได้ค่า nil ถ้ามีก็ได้ค่า error ค่าแรกที่เกิดขึ้นนั่นเอง

เท่านี้เราก็ได้การทำงานแบบ concurrent ง่ายๆ ที่สามารถจัดการ context และ error ให้เราได้ด้วย ได้แล้ว