ใช้ VSCode settings เดียวกันทั้งโปรเจคด้วย Workspace settings

ถ้าทีมใช้ VSCode เหมือนๆกันอยู่แล้ว การใช้ Workspace settings จะช่วยให้ทั้งทีมที่ดูแลโปรเจคเดียวกันอยู่ใช้ค่า settings ที่เหมือนกันทั้งโปรเจคได้

วิธีสร้าง workspace settings ก็ง่ายๆ ให้เราเพิ่ม directory .vscode และสร้างไฟล์ config settings.json ในนั้น ตัวอย่างเช่นเรามีโปรเจค todoapp เราก็สร้างไฟล์ไว้ใน .vscode/settigns.json ไว้ใน todoapp แบบนี้

├── todoapp
  ├── .vscode
  │  └──settings.json
  ├── app

ถ้าเราเข้าไปใน settings ของ VSCode เราก็จะเห็น tab Workspace ซึ่งถ้าเราเซตค่าจาก UI ก็จะ save ลงมาที่ไฟล์ .vscode/settings.json นั่นเอง

ตัวอย่างที่ผมใช้กับทีมก็เช่นพวก settings การ format ในแต่ละภาษาที่ใช้กันในโปรเจค และ Playwright ENV

{
 "editor.codeActionsOnSave": {
  "source.fixAll": true
 },
 "editor.formatOnSave": true,
 "[typescript]": { "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode" },
 "[typescriptreact]": { "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode" },
 "playwright.reuseBrowser": true,
 "playwright.env": {},
 "[go]": {
  "editor.defaultFormatter": "golang.go"
 }
}

ลองเอาไปใช้กันดูครับ ช่วยให้ทีมทำงานด้วยกันง่ายขึ้นเยอะเลย ส่วนใครใช้ IDE/Editor อื่นก็คงจะมี settings ในระดับ project/workspace แบบนี้เช่นกัน ก็ควรปรับให้ตรงกันด้วยเหมือนกันครับ

ref: