สรุป How to build simple systems จากการพูดของ Rich Hickey เรื่อง Simple Made Easy

ได้กลับไปฟังและอ่าน Notes จากการพูดของ Rich Hickey เรื่อง Simple Made Easy อีกครั้ง ชอบในส่วนของท้ายๆที่พูดถึงวิธีการสร้างระบบที่ simple ขอสรุปตามที่ตัวเองเข้าใจไว้สักหน่อยดังนี้

Build simple systems/component

Abstraction for Simplicity

 • อย่างแรกคือจะทำ component ที่ simple องค์ประกอบ หรือ subcomponent ที่เราเลือกมาใช้ก็ต้อง simple ก่อน
 • Rich ให้นิยาม Abstract เอาไว้ว่า drawn (something) away ไม่ใช่ hiding complexity คือเป็นการจัดองค์ประกอบนะ ไม่ใช่กวาดเอาไปซ่อน
 • ออกแบบโดยถามคำถามว่า What, Who, When, Where, Why and How
 • นอกจากนั้น ให้ประโยคนี้ช่วย “I don’t know; I don’t want to know” เพื่อเช็คว่าสิ่งที่เราทำ มันจำเป็นต้องให้ component นี้รู้ในรายละเอียดตรงนี้มั้ย จะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการ Abstract มันออกไป เพื่อให้เกิดความเรียบง่ายขึ้น

What

 • ตอบให้ได้ว่า component นี้มันจะทำอะไร ทำหน้าที่อะไร
 • จัด abstraction โดยแบ่งเป็นกลุ่มของฟังก์ชันเล็กๆที่หน้าที่เกี่ยวข้องกัน กำหนด specification ของมัน จะเห็นว่ากระบวนการตรงนี้เรายังไม่สนใจ How ว่ามันทำงานยังไง แต่เราสนใจว่ามันทำอะไรได้บ้าง
 • ใช้งานกลไก polymorphism คือสนใจแค่ set of functions ซึ่งแต่ละภาษาก็มีกลไกหรือชื่อเรียกต่างกัน แต่ก็แนวคิดเดียวกัน ไม่ว่าจะ interface, protocol หรือ typeclass
 • พวก input, output ของแต่ละ function ที่เราออกแบบให้ใช้เป็น value ปกติ หรือเป็นพวก abstraction component อย่าง interface, protocol หรือ typeclass เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้ implementation detail โดยตรง และยังเป็น polymorphism เปลี่ยน concret value ได้ขอแค่มัน implements ตาม specification ก็พอ

Who

 • Who คือการจัดการว่า สิ่งที่เราจะทำ (what) นั้นทำกับข้อมูลอะไร
 • Entities ก็คือตัว component ที่ implements detail ของ abstraction ที่เรากำหนดขึ้นด้วย
 • แน่นอนว่าเราแบบ component ย่อยๆ แล้วเรามาประกอบเป็น component ที่ใหญ่ขึ้น
 • อย่าให้ parent จัดการ subcomponent หรือรู้รายละเอียดของ subcomponent ให้แค่ inject subcomponent เข้ามาประกอบกันพอแล้ว

How

 • คือจังหวะที่เราสนใจรายละเอียดในการ implement แล้ว
 • เป็นจังหวะที่เราทำการร้อยเรียงเชื่อมต่อ component ต่างๆ แต่ก็พยายามเชื่อม abstraction ของ component ผ่าน polymorphism แทนการจัดการ component ตรงๆ

When, Where

 • ลดการที่สอง component ที่ต้องติดต่อกัน แล้วต้องรู้ว่า component อื่นๆนั้นอยู่ไหน และจะทำอะไรเมื่อไหร่ออกไปโดยใช้ queue เข้ามาช่วย พอ component เชื่อมต่อกับ queue โดยตรง ก็ไม่ต้องไปจัดการ component อื่นๆโดยตรง คุยกับ queue พอให้ queue จัดการให้ว่าจะมีค่ามาจากไหน เมื่อไหร่

Why

 • Why part คือส่วนของ Policy และ Rule ของโปรแกรม คือส่วนขอพวก logic ต่างๆของโปรแกรม ส่วนนี้จะมีความซับซ้อนกับพวก control flow ต่างๆเช่นพวก if, else, loop อะไรแบบนี้
 • ส่วนนี้เป็นไปได้พยายามทำให้เป็น declarative คือแยกพวก step จริงๆออกจากส่วนที่ declare policy and rules

Information is Simple

 • Information is Simple ตามนี้เลย อยากทำให้ information มัน complex โดยการเอามันไปซ่อนใน class ซ่อนใน object ที่มี method จัดการ

Simplicity Made Easy

สุดท้าย Rich Hickey สรุปไว้ว่า

 • Choose simple constructs over complexity-generating constructs - It’s the artifacts, not the authoring (ใช้ของที่ simple สร้างของที่ simple ถ้าเจออะไรที่ complex ก็เปลี่ยนซะ)
 • Create abstractions with simplicity as a basis
 • Simplify the problem space before you start (ลองมองปัญหาใหม่ ปรับให้มันเป็นของง่ายๆเพื่อที่จะได้แก้ง่ายๆตั้งแต่เริ่มต้น)
 • Simplicity often means making more things, not fewer (ทำให้เรียบง่ายอาจจะทำให้ต้องสร้างหลายๆสิ่งก็ได้ Simplify ไม่ใช่ทำให้ทำน้อยสิ่งเสมอไป)

สุดท้ายยังไงก็อย่าลืมไปฟังต้นฉบับนะครับ อันนี้สรุปจากที่ผมฟัง ผมอาจจะฟังผิด แปลผิด หรือตีความผิดอยู่ก็เป็นได้